Teachers’ Appreciation Day 2022

D’OP Teacher of the Year 2022 – Ms. Kerri Aikmen

D’OP STARS Teacher of the Year 2022 – Ms.Rosa Lee

D’OP Service Award 2022 – Mr. Qing Fu Shen